Το εμπόριο των ελληνικών νωπών κερασιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Το εμπόριο των ελληνικών νωπών κερασιών

Καστρινάκη, Σοφία

Η κερασιά ανήκει στην οικογένεια Rosaceae και στην υποοικογένεια Prunoideae. Σήμερα καλλιεργείται σε όλες τις εύκρατες περιοχές της υφηλίου και στην Ελλάδα κυρίως στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία και στην Πελοπόννησο. Στο εμπόριο των νωπών κερασιών, σύμφωνα πάντα με τους κανονισμούς και τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, παγκόσμια οι μεγαλύτεροι παραγωγοί είναι παραδοσιακά η Τουρκία, το Ιράν και οι Η.Π.Α. Η παρούσα εργασία αναφέρονται, αρχικά, τα βοτανικά χαρακτηριστικά και οι ποικιλίες της κερασιάς. Ακολουθεί η περιγραφή των διαδικασιών συγκομιδής των καρπών και το πως γίνεται η συσκευασία. Στο επόμενο κεφάλαιο καταγράφονται τα στοιχεία για τις εισαγωγές και εξαγωγές των κερασιών. Τέλος αναφέρονται οι προοπτικές ανάπτυξης του τομέα των οπωροφόρων δέντρων. Στο τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα της έρευνας.

Thesis
NonPeerReviewed

Κερασιά
Τυποποίηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.