Οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες στην ατμόσφαιρα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες στην ατμόσφαιρα

Φουρμούζης, Άγγελος
Ζαχαρίας, Ανδρέας
Τσιανάκας, Κωνσταντίνος

Οι Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ) αποτελούν συστατικά του οργανικού κλάσματος των αιωρούμενων σωματιδίων της ατμόσφαιρας και συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των ερευνητών εξαιτίας της καρκινογόνου και μεταλλαξιογόνου δράσης τους. Οι ΠΑΥ εκπέμπονται κατά τη διάρκεια ατελών καύσεων και οι κυριότερες πηγές τους στην ατμόσφαιρα είναι οι εξατμίσεις των οχημάτων, η οικιακή θέρμανση, οι βιομηχανικές δραστηριότητες, η καύση απορριμμάτων και γενικότερα οι εγκαταστάσεις όπου καίγονται καύσιμα με σκοπό την παραγωγή ενέργειας. Οι συγκεντρώσεις των ΠΑΥ στην ατμόσφαιρα είναι της τάξης των ng.m-3. Οι μεγαλύτερου M.B. (σχετική μοριακή μάζα) ΠΑΥ (με περισσότερους από 3 δακτυλίους) ενσωματώνονται γρήγορα στα υπάρχοντα αιωρούμενα σωματίδια. Οι ΠΑΥ συναντώνται κυρίως στα μικρά εισπνεύσιμα σωματίδια, τα οποία μπορούν να εισέλθουν στο αναπνευστικό σύστημα με αποτέλεσμα την αύξηση του κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία. Υπάρχει όμως και ένα σημαντικό κλάσμα των ελαφρύτερων και πιο πτητικών ΠΑΥ που παραμένουν στην αέρια φάση.

Thesis
NonPeerReviewed

Ατμοσφαιρική ρύπανση
Αέρας - Μόλυνση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.