Μελέτη σχεδιασμού και ένταξης της αιολικής ενέργειας σε τοπικά ηλεκτρικά δίκτυα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Μελέτη σχεδιασμού και ένταξης της αιολικής ενέργειας σε τοπικά ηλεκτρικά δίκτυα

Κίσσας, Γεώργιος
Ντούσκας, Χρήστος
Σκάρτσο, Παναγιώτης

Η αιολική ενέργεια, ο άνεμος, υπήρξε μια από τις πρώτες πηγές ενέργειας που χρησιμοποίησε ιστορικά ο άνθρωπος. Ένα απλό παράδειγμα που δείχνει την ευρύτατη εφαρμογή του ανέμου στις καθημερινές ανάγκες της ζωής, είναι τα ιστιοφόρα πλοία καθώς και οι γραφικοί ανεμόμυλοι των διαφόρων νησιών. Η διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης θέσεων για εγκατάσταση ανεμογεννητριών και αιολικών πάρκων βασίζεται τόσο στην υπολογιζόμενη πυκνότητα ισχύος της τοποθεσίας όσο και στην εμπειρία του μηχανικού που θα λάβει την τελική απόφαση. Συχνά η πυκνότητα ισχύος δεν είναι το μόνο κριτήριο αξιολόγησης. Ένας έμπειρος μηχανικός πρέπει να επισκεφτεί την υποψήφια θέση, να εξετάσει προσεκτικά τη μορφή του εδάφους και του γύρω χώρου για τυχόν εμπόδια, να συνυπολογίσει την επίδραση που θα έχουν οι ανεμογεννήτριες τόσο στο φυσικό περιβάλλον και στον άνθρωπο (θόρυβος, αισθητική κλπ) καθώς και την αβεβαιότητα και την αξιοπιστία των μεθόδων υπολογισμού του αιολικού δυναμικού. Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας εξετάζονται οι ανάγκες οι οποίες οδήγησαν τους ανθρώπους και τις χώρες τους στην στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κυριότερα στην αιολική.

Thesis
NonPeerReviewed

Αιολική ενέργεια
Ηλεκτρική ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.