Κατασκευή μονάδας συμπαραγωγής ενέργειας και θερμότητας στο δήμο Σερβίων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Κατασκευή μονάδας συμπαραγωγής ενέργειας και θερμότητας στο δήμο Σερβίων

Σκεπαστού, Χρυσαυγή

Η μονάδα αυτή αντιπροσωπεύει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης κτηνοτροφικών αποβλήτων, με παραγωγή Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας (ΑΠΕ), το βιοαέριο, και με σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Κτηνοτροφικά απόβλητα από διαφορετικές κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής συλλέγονται με κατάλληλα φορτηγά-βυτία και μεταφέρονται στην κεντρική Μονάδα, σε δεξαμενή προσυλλογής και αποθήκευσης, όπου και αναμιγνύονται, ομογενοποιούνται και με σύστημα αντλιών οδηγούνται στη δεξαμενή αναερόβιας χώνευσης. Εκεί πραγματοποιείται η διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης, σε θερμοκρασίες 35 – 40οC (μεσόφιλη χώνευση), υπό ελεγχόμενες συνθήκες υγιεινής, μειώνοντας έτσι τη δραστηριότητα των παθογόνων οργανισμών, των οσμών και της μόλυνσης του περιβάλλοντος. Εν συνεχεία το βιοαέριο που παράγεται από την παραπάνω διαδικασία, οδηγείται σε κατάλληλο εξοπλισμό και αφού υποστεί διαδικασίες καθαρισμού, αφύγρανσης και συμπίεσης τροφοδοτεί διάταξη συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ισχύος (αεριομηχανή και γεννήτρια), για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας. Οι θερμικές ανάγκες της εγκατάστασης καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από την παραγόμενη θερμότητα, μέσω συστήματος αντλιών και εναλλακτών. Ενώ η πλεονάζουσα θερμότητα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση παρακείμενου θερμοκηπίου και το χωνευμένο υπόλειμμα (ιλύς), με κατάλληλες διαδικασίες διαχωρισμού και αφύγρανσης, μπορεί να μετατραπεί σε στερεό (εδαφοβελτιωτικό) και υγρό λίπασμα.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομάζα, Ενέργεια από

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.