Μελέτη των κυριοτέρων ημίπτερων της αμπέλου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Μελέτη των κυριοτέρων ημίπτερων της αμπέλου

Δαλακιάρη, Αναστασία

Η άμπελος καλλιεργείται στη χώρα μας από τα μέσα της 3ης χιλιετηρίδα και αποτελεί μια από τις πιο δυναμικές καλλιέργειες της ελληνικής γεωργίας. Το υψηλό κόστος των παραγόμενων αμπελουργικών προϊόντων και η χαμηλή ανταγωνιστικότητά τους στο διεθνές εμπόριο οδήγησαν τα τελευταία χρόνια στη μείωση των καλλιεργουμένων εκτάσεων κατά 15-20%. Η ορθολογική αντιμετώπιση των διαφόρων εχθρών της αμπέλου αποτελεί πρόβλημα περίπλοκο και προϋποθέτει την ικανότητα έγκαιρης αναγνώρισης της πάθησης και η σωστή εφαρμογή των ενδεικνυόμενων μέτρων. Η εργασία αυτή περιλαμβάνει δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρει γενικά την καλλιέργεια της αμπέλου, ενώ το δεύτερο μέρος περιγράφει (ταξινόμηση, μορφολογία, φυτά – ξενιστές, βιολογία , ζημιές και καταπολέμηση) των κυριότερων ειδών εντόμων της τάξης Ηemiptera , τα οποία είναι σημαντικοί εχθροί της αμπέλου. Σκοπός της εργασίας είναι να συμβάλλει όσο είναι δυνατόν στην επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που δημιουργούνται από τους εχθρούς της τάξης Ηemiptera στην καλλιέργεια (άμπελος), εφαρμόζοντας νέους τρόπους και μεθόδους αντιμετώπισης των εντόμων, οι οποίοι να προασπίζουν τον άνθρωπο, την καλλιέργεια, τα ωφέλιμα έντομα και το περιβάλλον, από τα επιβλαβή αυτά έντομα.

Thesis
NonPeerReviewed

Αμπελοκαλλιέργεια
Βιολογικά προϊόντα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.