Η ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σημασία των third parties logostics (3PL) σε αυτή την ανάπτυξη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σημασία των third parties logostics (3PL) σε αυτή την ανάπτυξη

Φίκαρη, Μαρία

Στις μέρες μας, η διεθνοποίηση του εμπορίου και το άνοιγμα των συνόρων, φέρνει το κόστος της μεταφοράς να έχει καθοριστική σημασία στην εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς στην παγκόσμια αγορά, ο ανταγωνισμός δεν περιορίζεται πλέον σε όμοια προϊόντα που παράγονται και διανέμονται σε μια στενή γεωγραφική περιοχή, αλλά μεταξύ ιδίων προϊόντων που ο τόπος παραγωγής μπορεί να απέχει πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα απο τον τόπο κατανάλωσης. Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασία, τονίζεται η αναγκαιότητα της ανάπτυξης ενός εννιαίου μεταφορικού συστήματος μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ , τονίζεται πως σε κάθε μεταφορικό μέσο πρέπει να εξετάζονται ξεχωριστά τα θετικά του στοιχεία , να επιλέγονται και να χρησιμοποιούνται ως μία ολοκληρωμένη μεταφορική αλυσίδα. Στο δεύτερο κεφάλαιο , γίνεται μια εκτενής αναφορά στα third party logistics, δηλαδή στην ανάθεση της οργάνωσης και διαχείρισης τμήματος ή ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας απο μία εξειδικευμένη εταιρεία. Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται μία σειρά πολιτικών μεταφοράς που εφαρμόζονται σε δύο μεταφορικούς διαδρόμους στην Ευρώπη. Μέσω της εμπειρικής μελέτης, συγκρίνεται το κόστος της άμεσης οδικής μεταφοράς με τη συνδυασμένη μεταφορά και προτείνονται λύσεις .

Thesis
NonPeerReviewed

Εφοδιαστική αλυσίδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.