Διαχείριση πυρηνικών αποβλήτων σε διάφορους τύπους πυρηνικών αντιδραστήρων: διαχείριση πυρηνικών ατυχημάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Διαχείριση πυρηνικών αποβλήτων σε διάφορους τύπους πυρηνικών αντιδραστήρων: διαχείριση πυρηνικών ατυχημάτων

Μιχαλή, Βερόνικα
Μανώλας, Αθανάσιος

Πυρηνική ενέργεια είναι η ενέργεια κυρίως ηλεκτρική που παράγεται από ελεγχόμενες (μη εκρήξημες πυρηνικές αντιδράσεις). Τα εργοστάσια παραγωγής σήμερα κάνουνε χρήση αντιδράσεων πυρηνικής σχάσης. Οι αντιδραστήρες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας παράγουν ατμό έτσι ώστε να παραχθεί ηλεκτρισμός. Το 2007 το 14% του παγκόσμιου ηλεκτρισμού προήλθε από πυρηνική ενέργεια, παρά τις ανησυχίες για την ασφάλεια και τη διαχείριση πυρηνικών αποβλήτων. Οι αντιδραστήρες πυρηνικής σύντηξης πιστεύετε ευρέως να είναι ασφαλέστεροι από τους αντιδραστήρες σχάσης και πιθανός πιο βιώσιμοι παρότι τεχνικός είναι δυσκολότεροι στη κατασκευή τους, οι οποίοι είναι κάτω από θεωρητική αλλά και πειραματική παρακολούθηση για πολλά χρόνια. Οι αντιδραστήρες σχάσης και σύντηξης εμφανίζουν πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα για εφαρμογές προώθησης σε διαστημικές αποστολές στο άμεσο και μακρινό μέλλον, χρησιμοποιώντας μικρά ποσά ώθησης για μεγάλα χρονικά διαστήματα ώστε να επιτευχθούν μεγάλες ταχύτητες για τα διαστημικά οχήματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Πυρηνική ενέργεια
Πυρηνική στρατηγική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.