Η κοινή αγροτική πολιτική και η σημασία της στον αγροτικό τομέα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Η κοινή αγροτική πολιτική και η σημασία της στον αγροτικό τομέα

Γαϊτανίδου, Ελένη

Κάθε κράτος παρεμβαίνει σε όλους του τομείς της οικονομίας και ασκεί σε καθένα από αυτούς την πολιτική που έχει επιλέξει. Αυτή η παρέμβαση, ιδιαίτερα στον τομέα της γεωργίας αποτελεί αυτό που ονομάζουμε Αγροτική Πολιτική. Η Αγροτική Πολιτική εξετάζει τις αρχές, τους στόχους και τα μέτρα της Πολιτικής στο γεωργικό τομέα όπως επίσης και τις συνέπειες αλλά και τις διαθρωτικές κινήσεις. Η Αγροτική Πολιτική βασίζεται κυρίως στη Γεωργική Οικονομική αλλά και την Εφαρμοσμένη Κοινωνική Οικονομική. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη πολιτική που καθιερώθηκε στον Ευρωπαϊκό χώρο. Η Αγροτική Πολιτική έχει ως στόχο την επίτευξη αναπτυξιακών σκοπών σε κάθε κράτος. Μερικοί από τους στόχους αυτούς έχουν ως εξής : - Αύξηση εθνικού εισοδήματος - Κατανομή εθνικών πόρων - Κοινωνική ισορροπία και ευημερία Τέλος αξίζει να αναφέρουμε ότι συχνά χρησιμοποιείται ο όρος «Αγροτική» Πολιτική και Κοινή «Αγροτική» Πολιτική (Κ.Α.Π.), ενώ σε διάφορα άλλα κείμενα συναντάται ο όρος «Γεωργική». Πιο συνήθης είναι ο όρος «Αγροτική» διότι : - Εχει χρησιμοποιηθεί από διακεκριμένους επιστήμονες της Γεωπονικής (π.χ. Ευελπίδης κ.α.) - Η πολιτική αυτή έχει επεκταθεί στην Ευρώπη και ασχολείται με ότι έχει σχέση με το περιβάλλον, τον αγροτουρισμό, τους φυσικούς πόρους κ.τ.λ. γι’ αυτό επικρατεί και περισσότερο ο όρος «Αγροτική» Πολιτική.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρώπη - Οικονομικές συνθήκες
Αγροτική πολιτική
Καλαμπόκι - Καλλιέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.