Μέτρηση του σημείου μηδενικού φορτίου (p.z.c.) στερέων οξειδίων με τη μέθοδο των μαζικών ποτενσιομετρικών τιτλοδοτήσεων»

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2014 (EL)
Μέτρηση του σημείου μηδενικού φορτίου (p.z.c.) στερέων οξειδίων με τη μέθοδο των μαζικών ποτενσιομετρικών τιτλοδοτήσεων»

Ντόκα, Γιούλι

Στην παρούσα εργασία προσδιορίστηκε και μελετήθηκε το Σημείο Μηδενικού Φορτίου (P.Z.C.) διαφορετικών οξειδίων με τη μέθοδο των μαζικών ποτενσιομετρικών τιτλοδοτήσεων. Χρησιμοποιήθηκαν οξείδια όπως η αλουμίνια και αλουμίνα ενισχυμένη με δημήτρια η/και λάνθανα, καθαρή δημητρία, ζιρκονία και ζιρκονία ενισχυμένη με λάνθανα, δημητρία και ύτρια, ατταπουλγίτης (καθαρός και επεξεργασμένος με οξύ). Παρατηρήθηκε ότι οι τιμές που προσδιορίστηκαν πειραματικά συμφωνούν με τις αντίστοιχες της βιβλιογραφίας, ενώ μελετήθηκε και η επίδραση της μεθόδου παρασκευής μικτών οξειδίων με δημήτρια – αλουμίνα και η μεταβολή του pzc μικτών οξειδίων με αλουμίνα και ζιρκονία έπειτα από ενίσχυσή τους. Ο σκοπός της παραπάνω διαδικασίας είναι η μελέτη της επιφάνειας στερεών οξειδίων για την παρασκευή βελτιωμένων καταλυτικών συστημάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Χημικές διεργασίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.