Ασθένειες και εχθροί της ροδακινιάς στο Νομό Πέλλας στη περιοχή Γιαννιτσών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ασθένειες και εχθροί της ροδακινιάς στο Νομό Πέλλας στη περιοχή Γιαννιτσών

Μηνά, Φιλίτσα

Η ροδακινιά αποτελεί την πιο δυναμική καλλιέργεια μεταξύ των διάφορων φυλλοβόλων δενδροκομικών ειδών που καλλιεργούνται για παραγωγή νωπών καρπών. Χαρακτηριστική είναι η αλματώδης αύξηση των εκτάσεων που φυτεύτηκαν με ροδακινιές στην Ελλάδα τα τελευταία 25 χρόνια . Σταθερή ανοδική πορεία παρουσίασε και η συνολική παραγωγή. Οι μικρές διακυμάνσεις της παραγωγής οφείλονται στην επικράτηση δυσμενών καιρικών συνθηκών ορισμένες χρονιές και κυρίως σε παγετοπληξίες των δένδρων από παγετούς του χειμώνα ή της άνοιξης. Η εργασία απαρτίζεται από τα περιεχόμενα, το 1ο κεφάλαιο που είναι μια εισαγωγή για την καταγωγή της ροδακινιάς, την κατάσταση της καλλιέργειας του φυτού στην επαρχία των Γιαννιτσών, τα βοτανικά και άλλα κύρια χαρακτηριστικά της ροδακινι άς και τις κυριότερες ποικιλίες της ροδακινιάς στην επαρχία των Γιαννιτσών. Στην συνέχεια έπονται τα κεφάλαιο τα οποία περιέχουν την ανάπτυξη του θέματος αυτού δηλαδή, για τις κυριότερες ασθένειες και τους κυριότερους εχθρούς της ροδακινιάς στο Νο μό Πέλλας. Τέλος αναφέρονται της βιβλιογραφικές πηγές που χρησιμοποιήθηκαν.

Thesis
NonPeerReviewed

Φρούτα - Ασθένειες και επιβλαβή έντομα
Ροδακινιά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.