Ανάπτυξη της αειφόρου πόλης του μέλλοντος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ανάπτυξη της αειφόρου πόλης του μέλλοντος

Ράχης, Ζήσης

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει μελέτες και εφαρμογές αειφόρου ανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα, παραδείγματα υφιστάμενων τάσεων στο σχεδιασμό μιας αειφορικής πόλης. Προτού όμως εμβαθύνουμε στο θέμα της αειφορικής πόλης και της υπάρχουσας κατάστασης σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, πρέπει να κατανοήσουμε κάποιες βασικές έννοιες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το ζήτημα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), όπως η Αειφορία, η Αειφόρος Ανάπτυξη, η Αστικοποίηση, τα Ορυκτά Καύσιμα, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) κ.α. Αναφέρονται οι επικρατούσες συνθήκες στη Διαχείριση της ενέργειας και την Προστασία του Περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα γίνεται μια παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου και της αντίστοιχης πολιτικής που ακολουθείται σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο. Αναφέρεται στα χαρακτηριστικά της αειφόρου πόλης και ειδικότερα στις βιώσιμες αστικές μορφές και δομές, μοντέλα οργάνωσης χρήσεων γης και μεταφορών και παρουσιάζει τα διλήμματα που προκύπτουν, μέσα από κριτική σκοπιά. Επίσης γίνεται αναφορά στις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού σε οικιστικό επίπεδο.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιώσιμη ανάπτυξη
Αειφορική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.