Σύγκριση της αμπελοκαλλιέργειας και της παραγωγής οίνου σε αμπελώνες ή κτήματα με διαφορετικό τρόπο καλλιέργειας στο Ν.Φλώρινας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Σύγκριση της αμπελοκαλλιέργειας και της παραγωγής οίνου σε αμπελώνες ή κτήματα με διαφορετικό τρόπο καλλιέργειας στο Ν.Φλώρινας

Τοπαλίδου, Νικολέτα
Πασχάλη, Μαρία

Σκοπός αυτής της μελέτης με τίτλο «Σύγκριση της αμπελοκαλλιέργειας και της παραγωγής οίνου σε αμπελώνες ή κτήματα με διαφορετικό τρόπο καλλιέργειας στο Ν.Φλώρινας», ήταν να περιγραφούν αναλυτικά οι τρόποι καλλιέργειας της αμπέλου καθώς και οι πρακτικές καλλιέργειας και οινοποίησης που εφαρμόστηκαν στα κτήματα ή αμπελώνες του Ν.Φλώρινας, ανάλογα με τη μέθοδο καλλιέργειας που επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν. Η πτυχιακή μελέτη αποτελείται από 5 επιμέρους κεφάλαια. Αναλυτικότερα: Το πρώτο κεφάλαιο χωρίζεται σε 3 μέρη. Στο α’ μέρος, αναφέρεται η εξέλιξη και αξιοποίηση της παραγωγής της αμπέλου, καθώς οι εδαφοκλιματικές συνθήκες που επικρατούν. Στο β’ μέρος, γίνεται μια αναφορά στις ποικιλίες, λευκές και ερυθρές, που καλλιεργούνται στα εν λόγω κτήματα ή αμπελώνες. Στο γ’ μέρος, περιγράφονται οι εχθροί και ασθένειες που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Thesis
NonPeerReviewed

Οίνος και οινοποιία
Αμπέλια - Βιολογική γεωργία
Αμπελοκαλλιέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.