Η βιολογική καλλιέργεια και η παραγωγή παράλληλων προϊόντων της αμπέλου στον Αμπελουργικό Οίκο Καζάκη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η βιολογική καλλιέργεια και η παραγωγή παράλληλων προϊόντων της αμπέλου στον Αμπελουργικό Οίκο Καζάκη

Ανδρικοπούλου, Ωραιοζήλη

Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί μια προσπάθεια εισαγωγικής προσέγγισης του θέματος της βιολογικής καλλιέργειας της αμπέλου. Αυτό επιτυγχάνεται με την βοήθεια των ανθρώπων στον Αμπελουργικό Οίκο Καζάκη που διαθέτουν την τεχνογνωσία και την κατάρτιση επί του θέματος. Βασική επιδίωξη είναι να καλυφθεί το θέμα σφαιρικά τόσο όσον αφορά γενικές πληροφορίες για την βιολογική γεωργία και την καλλιέργεια της αμπέλου, όσο και για τα προϊόντα και τους τρόπους μεταποίησης και διακίνησης. Σε πρώτο μέρος αναλύονται ιστορικά στοιχεία της βιολογικής καλλιέργειας γενικά και της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα αλλά και συγκεκριμένα της επιχείρησης Καζάκη. Στόχο έχουν την γνωριμία του αναγνώστη με το αντικείμενο αλλά και την καλύτερη κατανόηση όσων θα ακολουθήσουν. Στην συνέχεια γίνεται εμβάθυνση στο θέμα, αναλύοντας εδαφικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, τις καταλληλότερες ποικιλίες αλλά και τρόπους κατεργασίας ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη παραγωγή με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και τις μικρότερες απώλειες από εχθρούς και ασθένειες.

Thesis
NonPeerReviewed

Οίνος και οινοποιία
Αμπέλια - Βιολογική γεωργία
Αμπελοκαλλιέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.