Αξιολόγηση απόδοσης και ποιοτικών χαρακτήρων ποικιλιών μαρουλιού σε εαρινή καλλιέργεια

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Αξιολόγηση απόδοσης και ποιοτικών χαρακτήρων ποικιλιών μαρουλιού σε εαρινή καλλιέργεια

Γερονάτσου, Χρυσούλα
Μοσχοπούλου, Ιορδάνα

Τα βασικό αντικείμενο της παρούσας διατριβής ήταν i) η μελέτη των επιπέδων χλωροφύλλης και το χρώμα στα μαρούλια του θερμοκηπίου και ii) η προσπάθεια να συσχετιστούν οι συγκεντρώσεις που μετρήθηκαν με τις διάφορες συγκεντρώσεις λίπανσης. Το πείραμα πραγματοποιήθηκε στο θερμοκήπιο της σχολής, Τεχνολογίας - Γεωπονίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, την άνοιξη του 2010. Χρησιμοποιήθηκαν 5 ποικιλίες μαρουλιού. Τα υποστρώματα καλλιέργειας που χρησιμοποιήθηκαν ήταν φυσικό έδαφος (αμμοπηλώδες) με προσθήκη compost γαιοσκωλήκων σε ποσοστό 0% (μάρτυρας), 10%, 20%, 0%+ανόργανη λίπανση. Το κομπόστ γαιοσκωλήκων που χρησιμοποιήθηκε είχε προέλθει από την επεξεργασία αγελαδινής κοπριάς από γαιοσκώληκες του είδους Eisenia Fetida. Τα αποτελέσματα έδειξαν την ευεργετική επίδραση της προσθήκης του compost των γαιοσκωλήκων στην απόδοση και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 5 ποικιλιών μαρουλιού που αξιολογήθηκαν

Thesis
NonPeerReviewed

Οπωροκηπευτικά - Βιομηχανία και εμπόριο
Λαχανικά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.