Ρύπανση της θάλασσας από υδρογονάνθρακες πετρελαίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Ρύπανση της θάλασσας από υδρογονάνθρακες πετρελαίου

Σιούλη, Μαρία

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν καταβληθεί σημαντικές προσπάθειες σαφούς προσδιορισμού τις ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Οι προσπάθειες αυτές εντάσσονται στη γενικότερη στρατηγικοί αντιμετώπισης της αύξουσας και ανησυχητικής υποβάθμισης του θαλάσσιου χώρου του πλανήτη. Στο χώρο της διεθνούς θεσμικής προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, εδώ και είκοσι οκτώ περίπου χρόνια, κυριαρχεί ο ορισμός που διατυπώθηκε το 1970 στο πλαίσιο της ομάδας Ειδικών τον Ηνωμένων Εθνών για τις επιστημονικές πλευρές της θαλάσσιας ρύπανσης. Σύμφωνα με τον ορισμό αυτόν ως θαλάσσια ρύπανση θεωρείται η άμεση η έμμεση εισαγωγή από τον άνθρωπο ουσιών η ενέργειας στο θαλάσσιο περιβάλλον περιλαμβανόμενων και τον εκβολών ποταμών με αποτέλεσμα βλάβη στους ζώντες πόρους, κίνδυνους για την ανθρώπινη υγεία, εμπόδια στις θαλάσσιες δραστηριότητες περιλαμβανομένης της αλιείας, χειροτέρευση της ποιότητας του θαλάσσιου νερού και μείωση τον δυνατοτήτων χρήσης του για ψυχαγωγικούς σκοπούς.

Thesis
NonPeerReviewed

Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος
Θάλασσα - Μόλυνση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.