Αναλύσεις Καυσίμου: Προδιαγραφές Καυσίμου Diesel κατά ASTM.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Αναλύσεις Καυσίμου: Προδιαγραφές Καυσίμου Diesel κατά ASTM.

Λιναράκη, Γεωργία

Καύσιμες ύλες είναι οι ουσίες οι οποίες όταν, όταν ενωθούν με το οξυγόνο, προκαλούν έκλυση θερμαντικής ενέργειας (καύση). Υπάρχουν τρία είδη καύσιμων υλικών : Τα στερεά, τα υγρά και τα αέρια καύσιμα υλικά. Τα στερεά καύσιμα υλικά ήταν τα πρώτα που χρησιμοποιήθηκαν. Τα ξύλο ήταν επί μακρό χρονικό διάστημα το κύριο καύσιμο για οικιακές χρήσεις. Τα υγρά καύσιμα, κατά τη διάρκεια του τελευταίου αιώνα, τείνουν με αυξανόμενο ρυθμό να αντικαταστήσουν τα στερεά καύσιμα. Και αυτό εξ’ αιτίας της μεγαλύτερης θερμαντικής ισχύος τους και της μεγάλης ευκολίας χρησιμοποιήσεως τους. Το μεγαλύτερο μέρος των υγρών καυσίμων το παίρνουμε από το πετρέλαιο με φυσικές μεθόδους (κλασματική απόσταξη) και με χημικές τυποποιήσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο σύγχρονο πολιτισμό απέκτησαν τα καύσιμα υλικά για την τροφοδότηση των μηχανών εσωτερικής καύσεως.

Thesis
NonPeerReviewed

Καύσιμα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.