Μελέτη των κυριότερων εντόμων αποθηκευμένων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Μελέτη των κυριότερων εντόμων αποθηκευμένων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων στην Ελλάδα

Βαϊοπούλου, Μαγδαληνή

Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει τα κυριότερα έντομα αποθηκών, τα οποία προκαλούν σημαντικές ζημιές στα αποθηκευμένα προϊόντα. Τα γεωργικά προϊόντα δεν κινδυνεύουν μόνο από τα έντομα, ακάρεα, ασθένειες και τρωκτικά κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας και της συγκομιδής τους, αλλά ένα μεγάλο μέρος της γεωργικής παραγωγής και των τροφίμων που προκύπτουν από αυτήν, καταστρέφονται ή χάνονται εξαιτίας των ίδιων παραγόντων κατά τα μετασυγκομιστικά στάδια(μεταφορά, αποθήκευση, κατεργασία, συσκευασία). Μετά τη συγκομιδή, τα γεωργικά προϊόντα δεν είναι ακόμα ασφαλισμένα, γιατί μπορεί να υποστούν σοβαρότατες ζημιές από τους εχθρούς και ασθένειες στην αποθήκη. Οι χώροι μέσα στους οποίους γίνεται η επεξεργασία, βιομηχανοποίηση και συσκευασία των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και τροφίμων αντιμετωπίζουν πολλές φορές μεγάλα προβλήματα, τα οποία προκαλούνται από τα έντομα, ακάρεα, μύκητες και τρωκτικά. Τα προβλήματα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα κυρίως την ποσοτική και ποιοτική υποβάθμιση των προϊόντων από τους ίδιους τους εχθρούς, αλλά και την ανάπτυξη δευτερογενών μολύνσεων. Τα αίτια των σημαντικών αυτών ζημιών εντοπίζονται κυρίως στην κακή κατάσταση των χώρων από πλευράς κατασκευαστικής, οργανωτικής και στη μη τήρηση των κανόνων ως προς την καθαριότητα, επιθεώρηση και καταπολέμηση των παραπάνω εχθρών.

Thesis
NonPeerReviewed

Φυτά - Ασθένειες
Σιτηρά
Σιτάρι - Ποικιλίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.