Βιοχημικές μέθοδοι αντιρρύπανσης: επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Βιοχημικές μέθοδοι αντιρρύπανσης: επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων

Μπαλαμού, Χρυσούλα
Σιούλα, Αικατερίνη

Οι κλασσικές φυσικοχηµικές µέθοδοι αντιµετώπισης της ρύπανσης του νερού και του αέρα, όπως η καθίζηση, η διήθηση, η προσρόφηση π.χ. σε ενεργό άνθρακα, κ.τ.λ. από µόνες τους δεν κρίνονται ικανοποιητικές, διότι κατά µεγάλο µέρος κάνουν απλά µεταφορά του προβλήµατος από την µία φάση στην άλλη. Ειδικά στην περίπτωση του πόσιµου νερού η χρήση αυτών µόνο των µεθόδων κρίνεται ως πλήρως ανεπαρκής. Αλλά και οι βιολογικές µέθοδοι επεξεργασίας, οι οποίες βρίσκουν µεγάλη εφαρµογή σήµερα, σε πολλές περιπτώσεις κρίνονται από µόνες τους ως αναποτελεσµατικές και αντιοικονοµικές, λόγω της παρουσίας πολύπλοκων µορίων που δεν βιοαποικοδοµούνται ή αποικοδοµούνται πολύ δύσκολα (π.χ. τασενεργές ουσίες, χρωστικές κ.α.). Επιπλέον αδυνατούν να επιλύσουν προβλήµατα επεξεργασίας λυµάτων, τα οποία περιέχουν τοξικές ουσίες (π.χ. φυτοφάρµακα, χρωστικές, κ.τ.λ.). Η πλήρης καταστροφή (οξείδωση) των πιο επικίνδυνων οργανικών ενώσεων, οι οποίες αποτελούν ιδιαίτερο κίνδυνο για την ισορροπία των οικοσυστηµάτων, µπορεί να επιτευχθεί µε την χρήση χηµικών µεθόδων οξείδωσης που µετατρέπουν τις ενώσεις αυτές σε πλέον ακίνδυνες µορφές (COΟ,ανόργανες ουσίες) ή σε οργανικά µόρια µικρότερου µοριακού βάρους, τα οποία µπορούν κατόπιν να βιοαποικοδοµηθούν ευκολότερα.

Thesis
NonPeerReviewed

Απόβλητα - Βιολογική επεξεργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.