Μη καταστροφικός έλεγχος με τη μέθοδο των υπερήχων = Non distructive testing of materials with ultrasound method

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Μη καταστροφικός έλεγχος με τη μέθοδο των υπερήχων = Non distructive testing of materials with ultrasound method

Τοποβίτη, Έντρι

Μη καταστροφικός έλεγχος ονομάζεται ο έλεγχος της κατάστασης ενός αντικειμένου, ενός υλικού ή ενός συστήματος χωρίς να βλάπτει την κατασκευαστική του αρτιότητα και την μελλοντική της χρησιμότητα. Οι μη καταστροφικοί έλεγχοι χρησιμοποιούνται για να διαπιστώνεται η ύπαρξη και το μέγεθος των ελαττωμάτων σε μια κατασκευή, χωρίς όμως να καταστρέφεται, ούτε να επηρεάζεται η δομή του. Οι μέθοδοι ΜΚΕ έχουν μεγάλη σημασία για τη συντήρηση των εξαρτημάτων και κατασκευών. Με τη συνδυασμένη χρήση των μεθόδων ΜΚΕ μπορούμε να είμαστε συνεχώς ενήμεροι για την κατάσταση λειτουργίας μιας κατασκευής και να ξέρουμε και το χρόνο ζωής της. Οι ΜΚΕ είναι ένας κλάδος της επιστήμης των υλικών που ασχολείται με την ποιότητα και την χρησιμότητα των υλικών και των κατασκευών.

Thesis
NonPeerReviewed

Υλικά
Κατασκευές - Ποιοτικός έλεγχος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.