Ανάλυση και διαχείριση αποβλήτων σε βιομηχανία επεξεργασίας Ζύθου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ανάλυση και διαχείριση αποβλήτων σε βιομηχανία επεξεργασίας Ζύθου

Μπαρνάσας, Χαρίλαος
Σακκάς, Ιωάννης

H πτυχιακή μας εργασία πραγματεύεται την ανάλυση-διαχείριση αποβλήτων μιας βιομηχανίας ζύθου. Σκοπός της παρούσης πτυχιακής εργασίας, ορίζεται η παράθεση και ανάλυση στοιχείων σχετικά με την περιβαλλοντική πολιτική επιχειρήσεων παραγωγής ζύθου και τροφίμων καθώς και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις αυτές για την προστασία του περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να σημειωθεί πως η εν λόγω εργασία διαχωρίζεται σε δύο σχετικά κεφάλαια, όπου στο μεν πρώτο αναφέρεται το θεωρητικό μέρος και στο δεύτερο, η περιβαλλοντική μελέτη της Ζυθοποιίας και οι ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι ιθύνοντες και η Διεύθυνση με σκοπό την προστασία και ασφαλή απόθεση των απορριμμάτων που δημιουργούν σε καθημερινή βάση. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται και παρουσιάζονται το περιβαλλοντικό πρόβλημα, η παραγωγική της διαδικασία , η νομοθεσία για το περιβάλλον, τα παραγόμενα απόβλητα,η διαχείριση τους από την ζυθοποιία μας και επίσης η εφαρμογή και η μελέτη προτύπων κατά ISO.

Thesis
NonPeerReviewed

Μπύρα, Βιομηχανία της - Ελλάδα - Έρευνα
Απόβλητα - Βιολογική επεξεργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.