Προφίλ καταναλωτών βιολογικών προϊόντων και σύγκλιση του εαυτού τους με το κατάστημα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Προφίλ καταναλωτών βιολογικών προϊόντων και σύγκλιση του εαυτού τους με το κατάστημα

Λιναρδάτου, Μαριάνθη

Ο Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθμ.2092/91 του Συμβουλίου περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων έχει ως στόχο να ορίσει τους κοινούς κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται στην κοινοτική παραγωγή βιολογικών προϊόντων. Στις μέρες μας, η ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος, δεν είναι μόνο μια ιδεολογία ακτιβιστών αλλά και ένα ζήτημα «ανταγωνισμού της αγοράς», το οποίο επηρεάζει την καταναλωτική συμπεριφορά. Τα τελευταία χρόνια οι καταναλωτές αρχίζουν να μεταβάλλουν τη στάση τους στρεφόμενοι προς την αγορά βιολογικών αντί συμβατικών προϊόντων. Παρόλη την αύξηση της κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων οι καταναλωτές φαίνεται να δυσανασχετούν με τις υψηλές τιμές που επικρατούν στα βιολογικά προϊόντα. Στην έρευνα που θα ακολουθηθεί στην παρούσα εργασία θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τις στάσεις των Ελλήνων καταναλωτών απέναντι στα βιολογικά προϊόντα αλλά και τον βιολογικό τρόπο ζωής.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιολογικά προϊόντα
Βιολογική γεωργία
Εμπορικά σήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.