Η αμπελουργία στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Η αμπελουργία στην Ελλάδα

Μάλλιος, Παύλος

Η εργασία αυτή έχει σκοπό να δώσει στον αναγνώστη μια όσο το δυνατό πιο ολοκληρωμένη εικόνα της επιστήμης και της τεχνικής της αμπελουργίας και να τον βοηθήσει να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες στο σημαντικό τομέα της ελληνικής γεωργίας. Η διαχρονική παρουσία, ο ρόλος και η συμβολή της αμπελουργίας στην αγροτική οικονομία της χώρας έχει επισημανθεί, αναλυθεί και αξιολογηθεί θετικά σε όλο το επίπεδο της αμπελουργικής παραγωγής. Η ιδιαιτερότητα της ελληνικής αμπελουργίας και των αμπελουργικών προϊόντων συνίσταται και στην άρρηκτη σύνδεσή τους με την ελληνική πολιτισμική παράδοση. Παρά τον παραδοσιακό χαρακτήρα της ελληνικής αμπελουργίας ο συνδυασμός της σημαντικής εμπειρίας των ελλήνων αμπελουργών με τις εξελίξεις στους τομείς της οικοφυτολογίας και της τεχνολογίας στα μέσα και τις μεθόδους καλλιέργειας, οινοποίησης και επεξεργασίας των αμπελουργικών προϊόντων, συνέβαλε στην ανάπτυξη της σύγχρονης ελληνικής αμπελουργίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Αγροτική βιοτεχνολογία
Αγροτικά προϊόντα
Αμπελοκαλλιέργεια
Οινοποιεία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.