Η ψυχολογική επίδραση της διαφήμισης κατά το παράδειγμα τηλεοπτικών διαφημίσεων ελληνικών τραπεζών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Η ψυχολογική επίδραση της διαφήμισης κατά το παράδειγμα τηλεοπτικών διαφημίσεων ελληνικών τραπεζών

Μιχαήλ, Χρυστάλλα
Παναγιωταράς, Χαράλαμπος

Στην εργασία που ακολουθεί αναλύεται το κοινωνικό φαινόμενο της διαφήμισης και ειδικότερα η ψυχολογική επίδραση των τηλεοπτικών διαφημίσεων ελληνικών τραπεζών. Ως διαφήμιση ορίζεται το οποιοδήποτε μήνυμα σε ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης που πληροφορεί το κοινό για αγαθά, υπηρεσίες ή ιδέες και που πληρώνεται από έναν ορισμένο χορηγό για αυτό το σκοπό. Για να δημιουργηθεί μία διαφήμιση θα πρέπει: Να καθοριστούν αρχικά οι διαφημιστικοί στόχοι. Να καθοριστεί ο προϋπολογισμός της διαφήμισης. Να επιλεχθεί το βασικό μήνυμα που θα προβάλλεται μέσα από τη διαφήμιση και στη συνέχεια να αξιολογηθεί. Μία τηλεοπτική διαφήμιση έχει αναπόφευκτα θετικές αλλά και αρνητικές επιδράσεις, τόσο στον εμπορικό, όσο και στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα. Ειδικότερα ασκεί μεγάλη επιρροή στο καταναλωτικό κοινό. Η επίδραση της τηλεοπτικής διαφήμισης στην ψυχολογία του καταναλωτή είναι έντονη και εμφανής, αφού όπως θα παρατηρήσουμε και στη συνέχεια: Επηρεάζει και διαμορφώνει τις διαθέσεις και προτιμήσεις του καταναλωτή. Επηρεάζει και διαμορφώνει την προσωπική και κοινωνική ζωή του καταναλωτή. Παρουσιάζει αρνητικές επιπτώσεις στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών. Εκτρέπει τον τρόπο ζωής του καταναλωτή προς ένα πρότυπο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τους αντικειμενικούς σκοπούς της επιχείρησης. Δημιουργεί εντυπώσεις και ασκεί ψυχολογική βία προς τον καταναλωτή. <<Αντικειμενοποιεί>> τις ανθρώπινες σχέσεις. Τέλος με βάση τη μεθοδολογία ανάλυσης και ερμηνείας των τηλεοπτικών διαφημίσεων και με βάση το παράδειγμα της διαφήμισης της Εμπορικής Τράπεζας ‘’Στεγαστικά Δάνεια My Home’’, αναλύεται ο τρόπος προσέγγισης του καταναλωτικού κοινού και ο σκοπός της συγκεκριμένης διαφήμισης.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαφήμιση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.