Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Κοπή με πλάσμα

Ιντζεβίδου, Παρθένα

Το αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η κοπή μετάλλων με πλάσμα. Σκοπός της είναι, εκτός της θεωρητικής προσέγγισης, η αναλυτική περιγραφή του πειραματικού σκέλους, η εξαγωγή συμπερασμάτων και η αξιολόγηση της μεθόδου κοπής με την εφαρμογή στατιστικών μεθόδων ανάλυσης δεδομένων. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή στις κατεργασίες διαμόρφωσης των υλικών, καθώς και ταξινόμησή τους με κριτήριο το σκοπό που εξυπηρετούν. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται και αναλύονται οι μηχανικές κατεργασίες μετάλλων και χρήση αυτών στη βιομηχανία. Η κοπή μετάλλων με χρήση οξυγόνου, καλύπτει το τρίτο κεφάλαιο, στο οποίο γίνεται περιγραφή και ανάλυση της μεθόδου οξυγονοκόλλησης. Επιπλέον, αναλύονται εμπεριστατωμένα η κοπή μετάλλων με πλάσμα, με εκτενή αναφορά στο μηχανισμό κοπής, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της μεθόδου κατεργασίας με αφαίρεση υλικού.

Thesis
NonPeerReviewed

Μηχανουργική τεχνολογία (χύτευση, καλούπια, πρέσσες, τόρνοι)
Εργαλειομηχανές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.