Βελτιστοποίηση μηχανήματος επεξεργασίας saffron = Optimization of saffron processing machine

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Βελτιστοποίηση μηχανήματος επεξεργασίας saffron = Optimization of saffron processing machine

Μάρκου, Θωμάς
Δεδές, Νικόλαος

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να βελτιωθεί ο υπάρχων μηχανολογικός εξοπλισμός στην επεξεργασία του φυτού κροκός που καλλιεργείται στη περιοχή της Κοζάνης. Η εργασία χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες στις οποίες γίνεται μια γενική αναφορά στο φυτό. Γίνεται αναφορά στην ιστορία του κρόκου από τα πρώτα χρόνια μέχρι και σήμερα, στις χρήσεις του και στην καλλιέργειά του. Στη συνέχεια αναφέρονται οι τρόποι επεξεργασίας του φυτού, που περιλαμβάνουν τη διαλογή στιγμάτων-στημόνων από τα πέταλα, το διαχωρισμό τους και τη διαδικασία ξήρανσης. Για να βελτιστοποιηθεί ο υπάρχοντα μηχανολογικό εξοπλισμό πήραμε υπόψη μας τον τρόπο και τη λειτουργία του (λυχναριού), όπου πολλά στοιχειά αυτού μεταφέρθηκαν στο βελτιστοποιημένο μηχάνημα. Τέλος γίνεται η μελέτη και ο σχεδιασμός του σύγχρονου πλέον μηχανήματος επεξεργασίας καθαρισμού του κρόκου και επιχειρήθηκε η κοστολόγηση του. Ακολουθούν στο τελευταίο πλέον κεφάλαιο τα συμπεράσματα μας για το νέο μηχάνημα και τη περεταίρω εξέλιξη μπορεί να έχει αυτό.

Thesis
NonPeerReviewed

Κρόκος (Φυτό) - Ελλάδα
Μηχανολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.