Η διασφάλιση της ποιότητας στις δημόσιες υπηρεσίες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η διασφάλιση της ποιότητας στις δημόσιες υπηρεσίες

Πασπαλάς, Ιωάννης

Ως Διασφάλιση Ποιότητας (Quality Assurance) ορίζεται το σύνολο όλων των προγραμματισμένων και συστηματικών ενεργειών που πρέπει να υλοποιηθούν με τρόπο τέτοιο ώστε να μπορούν να επιδειχθούν ή να αποδειχθούν, και που έχουν ως στόχο να δημιουργηθεί η εμπιστοσύνη, ότι ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, μπορεί να ικανοποιήσει συγκεκριμένες απαιτήσεις. Από τους παραπάνω ορισμούς προκύπτει ότι η Διασφάλιση Ποιότητας είναι υποσύνολο της Διοίκησης Ποιότητας. Εμείς θα επικεντρωθούμε στις παρακάτω σελίδες στην διασφάλιση της ποιότητας και συγκεκριμένα στην διασφάλιση της ποιότητας στις δημόσιες υπηρεσίες.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες υπηρεσίες
Διασφάλιση ποιότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.