Υπολογισμός και σχεδιασμός συστήματος ελέγχου και καταγραφής βιομηχανικού ψυκτικού θαλάμου προϊόντων = Τhe recording and control system of an industrial food cooling booth

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Υπολογισμός και σχεδιασμός συστήματος ελέγχου και καταγραφής βιομηχανικού ψυκτικού θαλάμου προϊόντων = Τhe recording and control system of an industrial food cooling booth

Λυκίδης, Παναγιώτης

Μια από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις στη βιομηχανία των τροφίμων είναι η κατασκευή των ψυκτικών θαλάμων για την μακροπρόθεσμη διατήρηση των προϊόντων. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία εξετάζεται η μελέτη και κατασκευή ψυκτικών θαλαμών προϊόντων καθώς και το σύστημα ελέγχου και καταγραφής. Αρχικά γίνεται μια ιστορική αναδρομή στην ψύξη και ειδικότερα στη βιομηχανική ψύξη. Στη συνέχεια γίνεται η ενεργειακή μελέτη του κτιρίου των ψυκτικών θαλάμων καθώς και η μελέτη ψυκτικών φορτίων. Τέλος, περιγράφεται το σύστημα αυτοματισμού και καταγραφής θερμοκρασιών των ψυκτικών θαλάμων.

Thesis
NonPeerReviewed

Αυτόματος έλεγχος
Ψύξη και ψυκτικός μηχανισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.