Ενδο-οικογενειακή βία = Ιntra family violence

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Ενδο-οικογενειακή βία = Ιntra family violence

Παναγιωτόπουλος, Ευάγγελος

Περιγράφεται ο ορισμός της οικογένειας, οι διάφορες μορφές βίας και οι θεωρίες που υπάρχουν σχετικά με την αιτιολόγηση του φαινομένου της ενδο-οικογενειακής βίας. Γίνεται αναφορά στις έρευνες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση,στα χαρακτηριστικά του δράστη και στους παράγοντες υψηλού κίνδυνου. Αποτελείται από την μυθολογία της ενδο-οικογενειακής βίας,την ενδο-οικογενειακή βία στην Ελλάδα και τις νομοθετικές προτάσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Τέλος, περιλαμβάνει τα κυριότερα γενικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την παρούσα εργασία όσον αφορά την οικογένεια,τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν περιστατικά βίας και το μορφωτικό τους επίπεδο.

Thesis
NonPeerReviewed

Βία
Οικογένεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.