Εγκατάσταση μηχανών και σύντηρηση αυτών σε ελαιοτριβείο = Installation of machines and maintenance of these in olive press

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Εγκατάσταση μηχανών και σύντηρηση αυτών σε ελαιοτριβείο = Installation of machines and maintenance of these in olive press

Γερονικολός, Σπυρίδων

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μηχανολογική μελέτη για την εγκατάσταση των μηχανών σε ελαιοτριβείο και οι τρόποι συντήρησης αυτών. Αυτές είναι α) Μεταφορική ταινία ελαιοκάρπου, β) το Αποφυλλωτικό-Πλυντήριο, γ)το Συγκρότημα Μαλακτήρα-Σφυρόμυλου-Αναβατορίου, δ) ο Φυγοκεντριτής ε) ο Ελαιδιαχωριστήρας. Για τις παραπάνω μηχανές θα αναφερθούντα γενικά χαρακτηριστικά, τα κατασκευαστικά στοιχεία, την αρχή λειτουργίας, την εγκατάσταση, τους ελέγχους πριν το ξεκίνημα, τον χειρισμό του μηχανήματος, τις αιτίες βλαβών και αποκατάστασης, τις οδηγίες συντήρησης και λίπανσης, και τα ανταλλακτικά, για την κάθε μια από αυτές.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελαιοτριβεία
Ελαιόλαδο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.