Πως αξιοποιούνται τα φυτικά προϊόντα που δεν πληρούν τις ποιοτικές προδιαγραφές (στανταρ) συσκευαστηρίων γεωργικών βιομηχανιών. Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Πως αξιοποιούνται τα φυτικά προϊόντα που δεν πληρούν τις ποιοτικές προδιαγραφές (στανταρ) συσκευαστηρίων γεωργικών βιομηχανιών. Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης

Τρύφωνα, Δέσποινα

Η οικονομία της χώρας μας κατά ένα μεγάλο ποσοστό στηρίζεται στην αγροτική παραγωγή. Είναι γνωστό όμως ότι η αγροτική παραγωγή αυξάνεται συνεχεία ενώ η διάρκεια ζωής των προϊόντων είναι περιορισμένη. Επίσης πολλές φορές η παραγωγή των προϊόντων εντοπίζεται σε συγκεκριμένες περιοχές χαρακτηριστικό παράδειγμα τα εργοστάσια ζάχαρης που βρίσκονται στους νόμους Λάρισας, Ημαθίας και Έβρου όπου υπάρχει η παραγωγή της πρώτης ύλης των τεύτλων (εικ.1). Υπάρχει λοιπόν ανάγκη διατήρησης και αξιοποίησης των προϊόντων ώστε να μπορούν να καταναλωθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και σε διαφορετικά απομακρυσμένα από τον τόπο παραγωγής τους καταναλωτικά κέντρα. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι η αξιοποίηση των αγροτικών προϊόντων και η απορρόφηση τους από τις βιομηχανίες (όταν αυτά καλύπτουν τις ποιοτικές προδιαγραφές που απαιτούνται) συμβάλει στη διατήρηση του εισοδήματος των αγροτών γιατί έτσι εξασφαλίζεται η διάθεση της παραγωγής τους. Όλα τα παραπάνω αποτελούν τα αιτία που προκάλεσαν την ανάπτυξη των γεωργικών βιομηχανιών αλλά σύγχρονος προσδιορίζουν και τους βασικούς σκοπούς που εξυπηρετούν.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομηχανία τροφίμων και το εμπόριο - Ελλάδα
Αγροτικά προϊόντα
Ζαχαρότευτλο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.