Η εφαρμογή της διαχείρισης της ασφάλειας κατά την οινοποίηση σταφυλιών στο τοπικό οινοποιείο της Ε.Α.Σ. Αμυνταίου από τον τοπικό αμπελώνα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Η εφαρμογή της διαχείρισης της ασφάλειας κατά την οινοποίηση σταφυλιών στο τοπικό οινοποιείο της Ε.Α.Σ. Αμυνταίου από τον τοπικό αμπελώνα

Τσαχειρίδου, Σοφία

Σήμερα μισό αιώνα σχεδόν αργότερα έχει να επιδείξει μια λαμπρή πορεία μέσα στον χρόνο. Η αγάπη για το αμπέλι και το κρασί, η φροντίδα για την ανάπτυξη και εξέλιξη της περιοχής, επιφόρτισε το οινοποιείο της Ε.Α.Σ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ - δυναμικότητας 28.000 εκατόλιτρων - με ένα ρόλο πρωταγωνιστικό και καθοδηγητικό. Η καθιέρωση της ζώνης Αμυνταίου σαν ζώνη Ο.Π.Α.Π. (κανονισμός Ε.Ο.Κ. 823/87 Αρθ.15 παρ.2ε) για την παραγωγή ερυθρών Ο.Π.Α.Π. κρασιών και του μοναδικού ροζέ Ο.Π.Α.Π. αφρώδη (κανονισμός Ε.Ο.Κ. 2332/92) αλλά και ξηρού οίνου, βοήθησε το Οινοποιείο της Ε.Α.Σ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ να δημιουργήσει εξαιρετικά κρασιά. Στόχος του οινοποιείου είναι η παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας. Δημιουργεί υποδομές που εξασφαλίζουν την υγιεινή επεξεργασία του κρασιού συνδυάζοντας την παράδοση , την γνώση και την έρευνα. Σήμερα, το οινοποιείο εφαρμόζει ένα Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (πρότυπο HACCP). Το πρότυπο αυτό περιγράφει τα συστατικά στοιχεία ενός συστήματος ασφάλειας τροφίμων με τις διεθνώς καθιερωμένες αρχές HACCP (Ανάλυση κινδύνων και κρίσιμα σημεία ελέγχου). Η βασική ιδέα των αρχών αυτών είναι, το οινοποιείο να επικεντρώσει την προσοχή του στα στάδια διεργασίας και στις συνθήκες παραγωγής που αποτελούν κρίσιμα σημεία για την ασφάλεια του οίνου. Κατά τον τρόπο αυτό το οινοποιείο σχεδιάζει, εγκαθιστά και τηρεί ένα τεκμηριωμένο σύστημα HACCP ώστε να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα του δεν προκαλούν βλάβες στην υγεία του καταναλωτή. Το σύστημα εφαρμόζεται σε όλη την αλυσίδα παραγωγής του προϊόντος μέχρι την κατανάλωση και στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομένα περί κινδύνων για την υγεία.

Thesis
NonPeerReviewed

Αγροτικά προϊόντα
Ποιοτικός έλεγχος
Οινοποιεία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.