Έρευνα για τις υπηρεσίες κινητού εμπορίου στην Ελλάδα: η περίπτωση της Cosmote = Research for the mobile commerce services in Greece: case study of cosmote

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Έρευνα για τις υπηρεσίες κινητού εμπορίου στην Ελλάδα: η περίπτωση της Cosmote = Research for the mobile commerce services in Greece: case study of cosmote

Χιωτίνη, Σεμέλη

Στην εργασία θα ασχοληθούμε με το ηλεκτρονικό εμπόριο και θα μελετήσουμε διεξοδικά τις υπηρεσίες κινητού εμπορίου στην Ελλάδα.Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο θα γίνει μια ιστορική αναδρομή στο M-COMMERCE και θα παρουσιάσουμε το εμπορικό επιχειρηματικό μοντέλο. Θα αναλυθούν οι τεχνολογίες κινητού εμπορίου θα αναφερθούμε στους παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση του m-commerce και ποια είναι τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις για την εφαρμογή του. Εν συνεχεία, θα αναπτυχθούν χαρακτηριστικές εφαρμογές του mobile marketing και κάποιες αποδοτικές τακτικές που χρησιμοποιεί. Ακολούθως θα αναλυθεί διεξοδικά η περίπτωση της εταιρίας Cosmote, το εξωτερικό και το εσωτερικό της περιβάλλον καθώς και η πελατοκεντρική προσέγγιση της Cosmote. Θα ακολουθήσει η έρευνα για τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και στο τέλος θα εξαχθούν τα συμπεράσματά μας

Thesis
NonPeerReviewed

Εμπόριο - Ελλάδα
Κινητή τηλεφωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.