Ανάλυση και διαχείριση αποβλήτων σε βιομηχανία παραγωγής προϊόντων ζύμης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ανάλυση και διαχείριση αποβλήτων σε βιομηχανία παραγωγής προϊόντων ζύμης

Μαγιάννης, Αντώνιος
Μαγιάννης, Κωνσταντίνος
Μαγιάννης, Φώτιος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία διαπραγματεύεται τα κυριότερα περιβαλλοντικά προβλήματα, επιχειρώντας αφενός να παρουσιάσει την κατά το δυνατόν αληθινή διάσταση τους, αφετέρου να προτείνει λύσεις για την αντιμετώπιση τους. Επιπλέον, αναφέρεται στην ανάλυση και στη διαχείριση των αποβλήτων που παράγει μια βιομηχανία παραγωγής προϊόντων ζύμης. Στο πρώτο μέρος της εργασίας, γίνεται λόγος για τη διαχείριση των αποβλήτων, την σχέση Βιομηχανίας Περιβάλλοντος, εξετάζονται τα περιβαλλοντικά προβλήματα ως αποτέλεσμα της βιομηχανικής ανάπτυξης και ακολουθούν οι νομοθετικές παρεμβάσεις και τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Στο δεύτερο μέρος, επικεντρωνόμαστε στα απόβλητα που παράγει μια βιομηχανία παραγωγής προϊόντων ζύμης και παραθέτουμε τρόπους διαχείρισης και επεξεργασίας για τον περιορισμό της υποβάθμισης του περιβάλλοντος

Thesis
NonPeerReviewed

Απόβλητα
Βιομηχανία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.