Η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και των επενδυτικών δυνατοτήτων των περιφερειών της Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και των επενδυτικών δυνατοτήτων των περιφερειών της Ελλάδας

Γαβριήλ, Κωνσταντίνος

Στην περιφέρεια Θεσσαλίας από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 εφαρμόζονται με μεγάλη επιτυχία τα Ευρωπαϊκά προγράμματα LEADER και πιο συγκεκριμένα τα προγράμματα LEADER I, II, plus ( + ). Ιδιαίτερα στον νομό Λάρισας και στον νομό Τρικάλων έχουν εφαρμοστεί και τα τρία LEADER, στον νομό Καρδίτσας και στον νομό Μαγνησίας έχουν εφαρμοστεί το LEADER II και LEADER plus ( + ). Έχουν ως βασικό σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου μέσα από μια συνεχή ανάπτυξη. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από δραστηριότητες των κατοίκων της περιοχής, που αξιοποιούν τους φυσικούς, ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους του τόπου τους, αναδεικνύοντας έτσι τις ομορφιές του, ανακαλύπτοντας νέες πηγές εισοδήματος και παράλληλα προστατεύουν τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά. Στην Ελλάδα εφαρμόζονται σε ορεινές περιοχές καθώς επίσης και σε νησιώτικες στις οποίες παρουσιάζεται η εντονότερη κοινωνικοοικονομική υστέρηση. Τα προγράμματα LEADER εφαρμόζονται και υλοποιούνται από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ ).

Thesis
NonPeerReviewed

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
Ευρωπαϊκή Ένωση - Χρηματοδοτήσεις
Επενδύσεις κεφαλαίου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.