Η κοινωνική πλευρά της παγκοσμιοποίησης - θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Η κοινωνική πλευρά της παγκοσμιοποίησης - θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παπαδόπουλος, Χρήστος
Ιορδανίδη, Ευστράτιος

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία προσπαθήσαμε να περιγράψουμε την έννοια της κοινωνικής παγκοσμιοποίησης και ταυτόχρονα να παρουσιάσουμε τον τρόπο που αυτή αντιμετωπίζεται αρχικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά δεύτερο από παγκόσμιους οργανισμούς. Αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση είδαμε πως η στρατηγική της Λισσαβόνας έθεσε τις βάσεις για την κοινωνική πολιτική. Αλλαγές όμως που πραγματοποιήθηκαν επέβαλαν την αναθεώρησή της. Η κοινωνική ατζέντα περιλαμβάνει σήμερα θέματα μείζονος ενδιαφέροντος όπως η προάσπιση της εργασίας, η αύξηση της απασχόλησης, η ισότητα των δύο φύλων και η προστασία τόσο των ηλικιωμένων όσο και των παιδιών. Όσο αφορά τους παγκόσμιους οργανισμούς, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, ο οποίος έχει θεσπίσει πρότυπα εργασίας και ελέγχει τα μέλη που συμμετέχουν σε αυτόν για το βαθμό στον οποίο ταυλοποιούν. Προτάσεις για σχετικές βελτιώσεις γίνονται σε ετήσια βάση. Ο οργανισμός είναι ιδιαίτερα ενεργός σε σχετικά ζητήματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνείς οργανισμοί
Ευρωπαϊκή Ένωση - Πολιτική και διακυβέρνηση
Παγκοσμιοποίηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.