Η κοινωνική πλευρά της παγκοσμιοποίησης - θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2006 (EN)
Η κοινωνική πλευρά της παγκοσμιοποίησης - θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παπαδόπουλος, Χρήστος
Ιορδανίδη, Ευστράτιος

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία προσπαθήσαμε να περιγράψουμε την έννοια της κοινωνικής παγκοσμιοποίησης και ταυτόχρονα να παρουσιάσουμε τον τρόπο που αυτή αντιμετωπίζεται αρχικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά δεύτερο από παγκόσμιους οργανισμούς. Αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση είδαμε πως η στρατηγική της Λισσαβόνας έθεσε τις βάσεις για την κοινωνική πολιτική. Αλλαγές όμως που πραγματοποιήθηκαν επέβαλαν την αναθεώρησή της. Η κοινωνική ατζέντα περιλαμβάνει σήμερα θέματα μείζονος ενδιαφέροντος όπως η προάσπιση της εργασίας, η αύξηση της απασχόλησης, η ισότητα των δύο φύλων και η προστασία τόσο των ηλικιωμένων όσο και των παιδιών. Όσο αφορά τους παγκόσμιους οργανισμούς, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, ο οποίος έχει θεσπίσει πρότυπα εργασίας και ελέγχει τα μέλη που συμμετέχουν σε αυτόν για το βαθμό στον οποίο ταυλοποιούν. Προτάσεις για σχετικές βελτιώσεις γίνονται σε ετήσια βάση. Ο οργανισμός είναι ιδιαίτερα ενεργός σε σχετικά ζητήματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνείς οργανισμοί
Ευρωπαϊκή Ένωση - Πολιτική και διακυβέρνηση
Παγκοσμιοποίηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2006


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)