Οι επιπτώσεις της αυτοκίνησης στην ποιότητα του αέρα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Οι επιπτώσεις της αυτοκίνησης στην ποιότητα του αέρα

Βογιατζόγλου, Χρήστος

Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας περιγράφονται περιληπτικά τα δύο βασικά καύσιμα των αυτοκινήτων, η βενζίνη και το πετρέλαιο, η χρήση τους, οι ιδιότητες τους και οι ρύποι που παράγουν. Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται με την εξάπλωση του αυτοκινήτου σε επίπεδο παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και τοπικό. Επίσης δίνονται στοιχεία για την τεχνολογική και ηλικιακή κατάσταση των κυκλοφορούντων οχημάτων. Στο τρίτο κεφάλαιο δίνονται στοιχεία για την ιστορική εξέλιξη της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας του αυτοκινήτου και ειδικά του καταλυτικού μετατροπέα και εφαρμογή αυτού στα οχήματα. Το τέταρτο κεφάλαιο πραγματεύεται το τεράστιο θέμα των εναλλακτικών μορφών αυτοκίνησης, είτε αφορά νέους κινητήρες είτε εναλλακτικά καύσιμα. Επίσης δίνονται στοιχεία εξάπλωσης αυτών των τεχνολογιών, τα περιβαλλοντικά οφέλη τους και τέλος υπάρχουν πίνακες με τα ανώτατα όρια εκπεμπόμενων ρύπων της ευρωπαϊκής ένωσης. Το πέμπτο κεφάλαιο είναι η πεμπτουσία αυτής της εργασίας και παρουσιάζει αναλυτικά τις εκπομπές σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο των σημαντικότερων ρύπων, είτε αυτοί είναι τοξικοί ή ρύποι του φαινόμενου του θερμοκηπίου, όπως επίσης και Το έκτο και τελευταίο κεφάλαιο αφηγείται τα τελικά συμπεράσματα για την υπάρχουσα κατάσταση στο πρόβλημα της ρύπανσης από τα αυτοκίνητα και γενικά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τις λάθος αντιλήψεις για αυτό το πρόβλημα, τις λύσεις που προτείνονται, οι οποίες είναι ουσιαστικά ένα ευχολόγιο και τέλος τις πιθανότερες προβλέψεις για το κοντινό και πιο μακρινό μέλλον. Επίσης στο τέλος του συγγράμματος υπάρχουν δύο σύντομα παραρτήματα για ερμηνεία αγγλικών αρκτικόλεξων και λέξεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Αντιρρυπαντική τεχνολογία
Αυτοκίνητα - Περιβαλλοντικές απόψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.