Οι οργανωτικές αναδιαρθρώσεις στις πολιτικές διοίκησης των ελληνικών ΔΕΚΟ σήμερα: έρευνα στην ΔΕΗ = The organizational reformations in the policies of administration greek deko today: researching the national electrical company.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Οι οργανωτικές αναδιαρθρώσεις στις πολιτικές διοίκησης των ελληνικών ΔΕΚΟ σήμερα: έρευνα στην ΔΕΗ = The organizational reformations in the policies of administration greek deko today: researching the national electrical company.

Λιόντου, Παρθένα

Η ΔΕΗ είναι μια πλήρως καθετοποιημένη εταιρεία που καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων στην ηλεκτρική ενέργεια. Από εξόρυξη λιγνίτη σε παραγωγή, μεταφορά, διανομή και φυσικά πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στον τελικό καταναλωτή. Σκοπός της εταιρείας είναι η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα της Ενέργειας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στον τομέα των τηλεπικοινωνιών η παραγωγή υπηρεσιών προς τρίτους σε θέματα μελέτης, διαχείρισης και επίβλεψης έργων και η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και πληροφορικής προς τρίτες επιχειρήσεις καθώς και η εκμετάλλευση κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Σημαντικό ρόλο για τη λειτουργία της επιχείρησης διαδραματίζει η οργανωτική δομή, η διοίκηση-διεύθυνση εταιρείας καθώς επίσης και το προσωπικό. Η ΔΕΗ για να αξιοποιήσει τις σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης εφαρμόζει μια νέα στρατηγική που αποβλέπει στη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας της κάθε βασικής επιχειρησιακής μονάδας. Τα επόμενα χρόνια θα είναι χρόνια μετασχηματισμού. Ο μετασχηματισμός της επιχείρησης επιβάλλεται για να αποκτήσει την «ευελιξία» που θα της επιτρέψει να αντιμετωπίσει τα πολυσύνθετα προβλήματα που γεννάει η πλήρης απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η ΔΕΗ διαθέτει οργάνωση με πολύ σημαντικές δυνατότητες και δραστηριοποιείται σε μια δυναμική αγορά. Σήμερα η Ελλάδα είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές ενέργειας στην Ευρώπη.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
Δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί και επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.