Προσέλκυση-στρατολόγηση προσωπικού μέσα από το διαδίκτυο: έρευνα σε επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο = Attracting – recruitment of personnel from diadiktyo: research in enterprises that use this technique.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Προσέλκυση-στρατολόγηση προσωπικού μέσα από το διαδίκτυο: έρευνα σε επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο = Attracting – recruitment of personnel from diadiktyo: research in enterprises that use this technique.

Μπατούγια, Αιακτερίνη

Οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο σημερινό κόσμο των επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένου και του τομέα Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων.Μια από τις πιο σημαντικές και χαρακτηριστικές περιπτώσεις εφαρμογής των νέων τεχνολογιών στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων αφορά τη χρήση του Internet στην επιλογή και κυρίως στην προσέλκυση υποψηφίων. Το Internet μπορεί να χρησιμοποιηθεί: Στην προσέλκυση (Online Recruitment), η οποία αποτελεί και τον κύριο τομέα στο οποίο έχει αναπτυχθεί το Online Recruitment. Στην επιλογή (Selection). Εδώ το Internet χρησιμοποιείται σε εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία μέσω e-mail, αποστολή βιογραφικών, αποστολή πληροφοριών για την εταιρεία στον υποψήφιο, online screening test, video-conferencing για συνεντεύξεις από απόσταση. Η εν λόγω μέθοδος διαθέτει ευελιξία μέσω της κατάργησης των γεωγραφικών συνόρων, της συνεχούς πρόσβασης και προβολής, της άμεσης σύνδεσης και εισαγωγής σε βάσεις δεδομένων. Επίσης, η διαχείριση των βιογραφικών είναι αποτελεσματικότερη, ενώ λαμβάνεται ευρύτερο δείγμα υποψηφίων. Με τη μέθοδο αυτή ενισχύεται παράλληλα το προφίλ της επιχείρησης, καθώς επιτυγχάνεται μοντέρνα προσέγγιση των υποψηφίων. Πολλές φορές επίσης η χρήση του Διαδικτύου για εύρεση εργασίας αποτελεί σημαντικό κριτήριο για την αποδοχή του εργαζομένου από τον εργοδότη.

Thesis
NonPeerReviewed

Εργασία και εργαζόμενοι
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.