Τα Εθνικό Σύστημα Υγείας: έρευνα μέτρησης ικανοποίησης ασθενών στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας (νοσοκομεία ΕΣΥ, κέντρα υγείας): η περίπτωση του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Τα Εθνικό Σύστημα Υγείας: έρευνα μέτρησης ικανοποίησης ασθενών στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας (νοσοκομεία ΕΣΥ, κέντρα υγείας): η περίπτωση του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας

Λιάπης, Δημήτριος

Η συνεχής παρακολούθηση του βαθμού ικανοποίησης των χρηστών των υπηρεσιών υγείας, με σύνταξη και διανομή ερωτηματολογίων και η επεξεργασία τους στη συνέχεια, αποτελεί βασικό εργαλείο άσκησης σύγχρονης διοίκησης με εφαρμογή μεθόδων συνεχούς ποιοτικού ελέγχου. Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας επιχειρείται η παρουσίαση της δο-μής και λειτουργίας των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας με παράθεση αρχικά του θε-ωρητικού και στη συνέχεια του νομοθετικού υπόβαθρου πάνω στο οποίο εδράζεται η λει-τουργία των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Στη συνέχεια πα-ρατίθεται μία έτοιμη έρευνα μέτρησης του βαθμού ικανοποίησης των ασθενών ενός Παι-διατρικού Νοσοκομείου του ΕΣΥ και τέλος, παρουσιάζεται μία παρόμοια ερευνητική προ-σπάθεια του συντάκτη της παρούσας διπλωματικής εργασίας και στα πλαίσια αυτής, που έγινε στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας με τη βοήθεια και συμπαράσταση των υπαλλήλων της Διοικητικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ικανοποίηση ασθενών
Νοσοκομεία - Διοίκηση και οργάνωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2008


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)