Ναυτιλιακές επιχειρήσεις: στα πλαίσια του marketing και του management = Shipping companies: marketing & management

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ναυτιλιακές επιχειρήσεις: στα πλαίσια του marketing και του management = Shipping companies: marketing & management

Ζήσης, Στυλιανός

Το management και το Marketing είναι πολύ γνωστά στην παγκόσμια οικονομία. Όλοι οι managers ξέρουν πόσο σημαντικές είναι αυτές οι έννοιες για τις επιχειρήσεις τους. Στη ναυτιλία τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Στηριζόμαστε σε θεμελιώδεις έννοιες όπως είναι η οργάνωση, ο έλεγχος αλλά η διαφορά που εντοπίζεται είναι το που παίρνονται οι αποφασίσεις, πώς αλλά και τι κίνδυνοι υπάρχουν. Στην ανάλυση που κάνουμε στην αρχή ερευνούμε την παγκόσμια και την ευρωπαϊκή ναυτιλία καθώς και την ηγετική θέση που έχει η Ελλάδα σε αυτόν τον κλάδο. Στην συνέχεια αναφερόμαστε στο marketing και κάνουμε έναν άτυπο παραλληλισμό ανάμεσα στο ναυτιλιακό marketing και σε αυτό που ισχύει σε άλλες επιχειρήσεις. Εξετάζουμε πως μπορεί να καλυτερέψει το marketing με καινούργιες τεχνολογίες που να βοηθούν αυτούς που την χρησιμοποιούν. Επίσης ένα ακόμα σημαντικό κεφάλαιο στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις είναι το management. Εξετάζουμε τις σύγχρονες λειτουργίες του,που μια από αυτές είναι ο προγραμματισμός που αποσκοπεί να επιτύχει τους στόχους της επιχείρησης. Ακόμα αναφερόμαστε στις υπόλοιπες λειτουργίες όπως η οργάνωση και ο έλεγχος της επιχείρησης. Τέλος, επειδή ζούμε και κινούμαστε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις να κινούνται στα πλαίσια που έχει θέσει η ίδια ως προς τον ανταγωνισμό, την σημαία κ.α. όπως και τις ευρωπαϊκές οργανώσεις που μπορεί να απευθυνθεί κάθε ναυτιλιακή επιχείρηση για κάθε αίτημα, δικαίωμα καθώς και οποιαδήποτε νόμιμη διευκόλυνση μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση.

Thesis
NonPeerReviewed

Ναυτιλία
Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.