Η εργασιακή συμπεριφορά και οι διαπροσωπικές σχέσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η εργασιακή συμπεριφορά και οι διαπροσωπικές σχέσεις

Ζεμπίλης, Αθανάσιος

Η εργασιακή συμπεριφορά και οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι το θέμα της εργασίας που ακολουθεί. Γίνεται αναφορά στην υποκίνηση. Δίνεται ένας σύντομος ορισμός της υποκίνησης, παρουσιάζονται βασικές υποκινητικές δυνάμεις καθώς και η απογοήτευση που μπορεί να προέλθει από τη μη ικανοποίηση αυτών των αναγκών. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην απόδοση των εργαζομένων σε συνδυασμό με την υποκίνηση, καθώς και ο ρόλος του μάνατζερ ο οποίος κατευθύνει τη σύμπτωση των στόχων των εργαζομένων με τους στόχους της οικονομικής μονάδας. Τέλος ολοκληρώνεται με την παρουσίαση της όχι πάντα αναλογικής σχέσης υποκίνησης και παραγωγικότητας.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαπροσωπικές σχέσεις
Εργασιακές σχέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.