Διοίκηση και οργάνωση φορέων και δομών κοινωνικής πολιτικής: μία τοπική περιφερειακή προσέγγιση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Διοίκηση και οργάνωση φορέων και δομών κοινωνικής πολιτικής: μία τοπική περιφερειακή προσέγγιση

Λεπενιώτη, Κωνσταντίνα

Στην εργασία μας προσεγγίζονται οι οργανωτικές και λειτουργικές παράμετροι αποτελεσματικής άσκησης κοινωνικής πολιτικής από τους περιφερειακούς Ο.Τ.Α.. Η διερεύνησή μας αυτή καλύπτει, σύμφωνα με το σχέδιο, τέσσερις βασικές διαστάσεις:Πρώτον, τον οργανωτικό σχεδιασμό των κοινωνικών δομών των ΟΤΑ και συγκεκριμένα τον τρόπο σχεδιασμού και την ποιότητα των διαδικασιών άσκησης κοινωνικής πολιτικής αλλά και των οργανωτικών δομών που τις διεκπεραιώνουν.Δευτερον, τις μεθόδους διαχείρισης του στελεχικού δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών αξιολόγησης και βελτίωσης του προσωπικού που χρησιμοποιείται. Τρίτον,τις διαδικασίες και τους τρόπους με τους οποίους η τοπική αυτοδιοίκηση εντάσσεται στην «αλυσίδα κοινωνικής πολιτικής» όπως αυτή ασκείται διαδοχικά από το κρατικό κέντρο μέχρι το τοπικό επίπεδο. Πως δηλαδή οι ΟΤΑ ενσωματώνονται στην πυραμίδα κοινωνικού χαρακτήρα, και πως τα προγράμματα που αναπτύσσουν προκύπτουν από τους εθνικούς σχεδιασμούς. Και τέλος τέταρτον, τις διαδικασίες ελέγχου και αξιολόγησης της τοπικής αυτοδιοικητικής κοινωνικής πολιτικής σε επίπεδο Δήμου και ιδιαίτερα στην Αγροτική και Αστική περιοχή των Δήμων και Νομών της περιφέρειας Θεσσαλίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Τοπική αυτοδιοίκηση
Κοινωνική πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.