Η επιλογή του προσωπικού των επιχειρήσεων και η σημασία της για την βελτίωση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η επιλογή του προσωπικού των επιχειρήσεων και η σημασία της για την βελτίωση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων

Ερμολάεβα, Ναντέζντα

Η εργασία έχει σχέση με το προσωπικό και την αποδοτικότητα. Παρακάτω αναλύονται προϋποθέσεις (κατά την γνώμη του συγγραφέα της εργασίας πιο σημαντικές) οι οποίες έχουν σχέση με την σωστή επιλογή του προσωπικού αλλά και επίσης πως μπορεί η αποδοτικότητα των εργαζομένων να βελτιώσει την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων. Σημειώνονται μέθοδοι, πρακτικές που εφαρμόζονται στις διάφορες επιχειρήσεις. Και τρόπους με τους οποίους λειτουργούν. Επίσης τα προβλήματα και λάθη που γίνονται είτε κατά την πρόσληψη είτε έπειτα. Προτείνονται πράγματα για την βελτίωση αποδοτικότητας, αποφυγή λαθών, αντιμετώπιση προβλημάτων και με ποιους τρόπους μπορούν αυτά να αποφευχθούν. Δίνεται σημασία στο προσωπικό διάφορων ιεραρχικών επιπέδων και στα ζητήματα που τους αφορούν.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιτυχία στην επιχείρηση
Αξιολόγηση προσωπικού
Επιλογή προσωπικού

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.