Η εγκατάσταση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 17025 στα εργαστήρια ελέγχων, μετρήσεων και δοκιμών των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου εμπορίας ελαστικών αυτοκινήτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η εγκατάσταση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 17025 στα εργαστήρια ελέγχων, μετρήσεων και δοκιμών των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου εμπορίας ελαστικών αυτοκινήτων

Μίχογλου, Χρήστος

Στην παρούσα εργασία αναλύεται ο κλάδος των ελαστικών και πιο συγκεκριμένα οι εξαγωγικές ελληνικές επιχειρήσεις ελαστικών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τρόπο λειτουργίας καθώς και στο ως είναι οργανωμένα τα Εργαστήρια Μετρήσεων και Δοκιμών που είναι διαπιστευμένα βάσει του προτύπου ISO 17025. H διαπίστευση ενός εργαστηρίου είναι η αναγνώρισή του να μπορεί να εκτελεί κάποιες δοκιμές βάσει συγκεκριμένων πρότυπων μεθόδων, εξοπλισμού και ορίων ακρίβειας (Γούλα Α.: 2006, σελ. 21) Η διαπίστευση των εργαστηρίων μετρήσεων υλοποιείται με δύο γνωστά πρότυπα, το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 45001, "General criteria for the operation of testing laboratories”, και το Διεθνές πρότυπο ISO 17025, "General requirements for the competence of calibration and testing laboratories”, που εκδόθηκε το Δεκέμβριο του 1999. Η αξιολόγηση ενός υπό διαπίστευση εργαστηρίου εξασφαλίζεται μέσω ενός εξονυχιστικού και ενδελεχούς ελέγχου του εργαστηρίου που περιλαμβάνει κατά βάση την αξιολόγηση του εργαστηρίου σε δύο επίπεδα: α) ύπαρξη Συστήματος Ποιότητας σε γραφειοκρατικό,οργανωτικό και διοικητικό επίπεδο και β) τεχνικά θέματα μετρήσεων. Η τυπική απόδειξηδιαπίστευσης του εργαστηρίου εξασφαλίζεται μέσω της απονομής από το φορέα διαπίστευσης του πιστοποιητικού διαπίστευσης (accreditation certificate), βάσει ενός συγκεκριμένου πεδίου εφαρμογής της διαπίστευσης (scope of accreditation). Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η αύξηση του κύρους ενός εργαστηρίου, η καλύτερη οργάνωσή του και η αύξηση των ικανοτήτων του προσωπικού.

Thesis
NonPeerReviewed

Ποιοτικός έλεγχος
Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα
Ελαστικό - Βιομηχανία και εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.