Σύνδεση LabVIEW με οποιοδήποτε PLC χρησιμοποιώντας διακομιστές (Servers) OPC

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Σύνδεση LabVIEW με οποιοδήποτε PLC χρησιμοποιώντας διακομιστές (Servers) OPC

Κιρκαλάς, Βασίλειος
Γεωργίου, Δημήτριος

Ο στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση των δυνατοτήτων διασύνδεσης διαφόρων πηγών δεδομένων μεταξύ τους και η διαχείρισή τους, με την χρήση του πρότυπου OPC. Mε τη χρήση ενός διακομιστή OPC και μιας εφαρμογής S.C.A.D.A., μπορούμε να διασυνδέσουμε μεταξύ άλλων τα μέρη μιας γραμμής παραγωγής, δίνοντάς μας έτσι την δυνατότητα να παρακολουθήσουμε την παραγωγή ή να κάνουμε χειρισμούς και παρεμβάσεις σε αυτήν. Άλλα πεδία εφαρμογής του διακομιστή OPC και της εφαρμογής SCADA είναι το μηχανουργείο, οι ηλεκτρικές καταναλώσεις ενός εργοστασίου, συστήματα ασφάλειας και παρακολούθησης, δίκτυα ύδρευσης, σειρές αναλυτικών οργάνων, γραμμές επεξεργασίας τροφίμων ή αποβλήτων, εφαρμογές παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών σε φυσικούς πόρους κλπ. Για την ανάδειξη ορισμένων δυνατοτήτων χρησιμοποιήθηκαν ως πηγές δεδομένων διαφορετικά PLC, για εφαρμογή S.C.A.D.A. το LabVIEW 2009 και για διακομιστή OPC αυτόν της National Instruments. Η εφαρμογή που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση του πρακτικού μέρους της διπλωματική εργασίας είναι μέρος μιας μεγαλύτερης πλατφόρμας S.C.A.D.A. με πεδίο εφαρμογής τον τηλε-έλεγχο, την τηλε-εποπτεία και τον τηλεχειρισμό ενός απομακρυσμένου φωτοβολταϊκού πάρκου το οποίο θα τροφοδοτεί με ηλεκτρική ενέργεια ένα σύστημα απιονισμού.

Thesis
NonPeerReviewed

Αυτοματισμός
Βιομηχανία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.