Εταιρικές ιστοσελίδες και στρατηγικές μάρκετινγκ. Κριτήρια αξιολόγησης και εμπειρικά αποτελέσματα.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Εταιρικές ιστοσελίδες και στρατηγικές μάρκετινγκ. Κριτήρια αξιολόγησης και εμπειρικά αποτελέσματα.

Αυξεντίδης, Χρήστος

Στο πλαίσιο της εργασίας θα γίνει μια καταγραφή των διαθέσιμων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σήμερα για την προώθηση προϊόντων στην εγχώρια αλλά και την παγκόσμια αγορά. Τα προϊόντα της ελιάς (ελαιόλαδο, ο καρπός της ελιάς, αλλά και υποπροϊόντων όπως το σαπούνι ελαιολάδου) αποτελούν προϊόντα της ελληνικής παραγωγής τα οποία έχουν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα παγκοσμίως. Το διαδίκτυο προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες προώθησης αυτού του είδους των προϊόντων από τις ελληνικές μικρές επιχειρήσεις στην παγκόσμια αγορά, η οποία συνεχώς χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για την επιλογή και προμήθεια προϊόντων. Η εργασία θα καταγράψει προσπάθειες ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου. Η καταγραφή θα γίνει με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των διαδικτυακών σελίδων τους (αισθητική, πολυγλωσσικότητα, δυνατότητα online αγορών, κοκ.) και θα γίνει μια συστηματική παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Όπου είναι δυνατό θα καταγραφούν και τα αποτελέσματα που είχε το διαδικτυακό μάρκετινγκ στις επιχειρήσεις που το εφάρμοσαν.

Thesis
NonPeerReviewed

Αγροτικά προϊόντα - Μάρκετινγκ
Διαδικτυακό μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.