Προσομοίωση εργαστήριου ηλεκτρονικών ισχύος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Προσομοίωση εργαστήριου ηλεκτρονικών ισχύος

Μαρουδάκος, Γεώργιος
Χαλιάσος, Ευάγγελος

Η χρήση των ηλεκτρονικών ισχύος τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ραγδαία. Ο κυριότερος λόγος είναι, ότι με την χρήση ενός κυκλώματος ηλεκτρονικών ισχύος μπορούμε να επιτύχουμε έλεγχο της ροής ισχύος. Δηλαδή, η τροφοδότηση ενός φορτίου να γίνεται με την κατάλληλη ισχύ. Παρακάτω ακολουθεί μια εισαγωγή στα ηλεκτρονικά ισχύος, και ανάλυση των ημιαγωγικών στοιχείων (δίοδος, θυρίστορ). Επίσης για την καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των στοιχείων γίνεται η εκπόνηση κάποιων πειραμάτων. Τα πειράματα αυτά είναι μία προσομοίωση βασικών ανορθωτικών κυκλωμάτων που τα βασικά τους ημιαγωγικά στοιχεία είναι η δίοδος και το θυρίστορ. Για την σχεδίαση, την καταγραφή των κυματομορφών και την μέτρηση βασικών μεγεθών χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα προσομοίωσης κυκλωμάτων ηλεκτρονικών ισχύος PSIM. Επίσης, παρουσιάζεται μια γενική περιγραφή λειτουργίας και χρήσης του PSIM

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρικός εξοπλισμός και συσκευές
Ηλεκτρολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.