Η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα : οι προοπτικές των διεθνών συνεργασιών και η προσέλευση ξένων επενδύσεων.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα : οι προοπτικές των διεθνών συνεργασιών και η προσέλευση ξένων επενδύσεων.

Μαλάμου, Παναγιώτα

Η εργασία αυτή παρουσιάζει στοιχεία όσον αφορά την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα. Δίνει έμφαση στις ήδη υπάρχουσες διεθνείς συνεργασίες της Ελλάδας όπως επίσης και στις προοπτικές για νέες συνεργασίες. Αναφέρεται η Ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, το νομοθετικό καθεστώς, οι κλιματικές συνθήκες, στις ευκαιρίες που προκύπτουν καθώς επίσης και στην Ελληνική βιομηχανία. Αναλύονται τα οφέλη του Ελληνικού κράτους και οι επενδυτικοί στόχοι της Ελλάδας. Γίνεται ανάλυση στους τρόπους προσέλκυσης ξένων επενδυτών μέσο επιχορηγούμενων προγραμμάτων, στα στοιχεία-μαγήτες για το ξένο νόμισμα και στους οργανισμούς που υπάρχουν για να βοηθήσουν την ανάπτυξη. Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την συλλογή των στοιχείων που έχουν μελετηθεί για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα και στην προσέλκυση ξένων επενδυτών.

Thesis
NonPeerReviewed

Επενδύσεις, Ξένες
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.