Εκπομπή δεδομένων και πιθανά σφάλματα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Εκπομπή δεδομένων και πιθανά σφάλματα

Τζάρας, Αναστάσιος
Μάγγος, Γεώργιος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία περιλαμβάνει μία εισαγωγή στο πρωτόκολλο ΙΕΕΕ 802.11. Έτσι αναλύεται η ιστορική εξέλιξη των ασυρμάτων δικτύων και περιγράφεται η δομή και τα χαρακτηριστικά του 802.11,επίσης γίνετε μια αναφορά στις κατηγορίες ασύρματων δικτύων και στα πλεονεκτήματα της ασύρματης εκπομπής δεδομένων αλλά και τα μειονεκτήματα . Στην συνέχεια αναφερονται οι διάφορες εκδόσεις του 802.11 όπως είναι τα ευρέως διαδομένα 802.11a, 802.11b, 802.11g αλλά και τα λιγότερο γνωστά 802.11e, 802.11h κτλ.,εκτενέστερη αναφορά θα γίνει για τα πιθανά σφάλματα που υπάρχει κατά την εκπομπή δεδομένων (ανάκλαση-φαινόμενα ραδιομετάδοσης ,περίθλαση , παρεμβολές, θόρυβος ) Επίσης αναφερόμαστε στην διαχείριση των δικτύων 802.11. στην εξοικονόμηση ισχύος, το συγχρονισμό μετρητών και την ασφάλεια που μας παρέχει το 802.11. Στη συνέχεια αναφέρονται οι τοπολογίες ασύρματων και ενσύρματων δικτύων και τέλος τα κριτήρια επιλογής και τις τεχνικές προδιαγραφές που χρειάζονται για να τεθεί σε λειτουργία ένα ασύρματο τοπικό δίκτυο.

Thesis
NonPeerReviewed

Πρότυπα
Ασύρματη επικοινωνία, Συστήματα της

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.